BE
BE
Hulp nodig? Bel: 03 457 40 40

Ontwerpadvies

Deze pagina toont een selectie van naambadges die u kan helpen om uw eigen naambadge te ontwerpen. Verschillende richtlijnen en voorbeelden  helpen u om uw badge te ontwerpen.

1) Kies de beste afmeting voor uw badge

Met onze Prestige reeks naambadges heeft u een uitgebreide keuze aan afmetingen.  Deze keuze wordt dikwijls mede bepaald door de vorm van uw logo. 

Brede logos

Indien uw logo breed is, is het raadzaam een rechthoekige badge te kiezen en het logo bovenaan te plaatsen.

 

Het voorbeeld hierboven toont een breed bedrijfslogo waarbij het logo bovenaan over de breedte van  de Prestige badge van 74x30mm  wordt geplaatst met de naam van de drager en de functie eronder vermeld. Alles is uitgelijnd met voldoende ruimte tussen logo en tekstlijnen. Bij een kleinere afmeting zou het logo minder in het oog springen en de tekst zou minder overzichtelijk zijn.

 

Vierkante of fijne logo's

Indien uw bedrijfslogo vierkant is of staand rechthoekig, is het raadzaam een kleinere afmeting te nemen en het logo links of rechts te plaatsen.

 

Het hierboven getoonde voorbeeld is een Prestige badge van 74x25mm en heeft een vierkant logo aan de linkerzijde en naam en functie aan de rechterzijde. Dit is de meest gebruikte lay-out voor deze gegevens, het logo blijft duidelijk en de tekst is ook nog goed leesbaar.  Indien u geen functie wenst te vermelden kunt u ook de naam in 2 lijnen aanmaken. Hierdoor kunt u een groter font gebruiken wat de duidelijkheid ten goede komt.

 Geen logo

Indien u een eenvoudige naambadge wenst met enkel de naam erop, dan is de Prestige 64x15mm een goede keuze. Wij raden af om op deze afmeting meer dan 1 lijn te maken omdat de tekst dan minder goed leesbaar wordt.

 

 2) Werken met achtergrondkleuren en vormen

Wanneer u de afmeting van de naambadge heeft gekozen en het logo en tekst heeft toegevoegd, kiest u nu de kleur voor de achtergrond. Meestal is een éénkleurige achtergrond de beste keuze of als alternatief kunt u kiezen voor geborsteld goud of zilver. 

 

 De naambadges hierboven zijn goede voorbeelden van een geborstelde gouden ondergrond (boven links), een éénkleurige ondergrond (boven rechts), een meerkleurige ondergrond (onderaan links) en een slechte keuze van een meerkleurige ondergrond (onderaan rechts - gemarkeerd met rode X)

 

Problemen met hierboven getoond ontwerp

De badge, gemarkeerd met rode X, illustreert een veel gemaakte fout waardoor de tekst moeilijk te lezen is. Door de donkere curve is het moeilijk om de tekst uit te lijnen. Het lichte deel wordt te klein om hier de tekst te plaatsen zodat deze door beide kleuren loopt en slecht leesbaar wordt. In het algemeen geldt als regel dat tekst  nooit over twee kleuren loopt en  donkere tekst steeds op een lichte achtergrond wordt geplaatst of omgekeerd.

 

Logo's en achtergrondkleuren 

Indien uw logo opgeslagen werd als  JPEG, vertoont het logo dikwijls een witte blok rondom. Dit is prima als u het logo op een witte, gouden of zilveren achtergrond gaat plaatsen omdat het dan niet zichtbaar zal zijn. Indien u het op een gekleurde achtergrond plaatst zal  dit blok wel te zien zijn op de naambadge.

  Zoals blijkt uit het 2de voorbeeld, is het beter om uw logo met wit blok te plaatsen op witte, gouden of zilveren achtergrond.  Indien u uw logo in een andere versie heeft (bvb. PNG of GIF file), welke een transparante ondergrond hebben, kunnen deze perfect op de oorspronkelijke achtergrond gebruikt worden: 

 

 

 

3) Tekst uitlijnen

Als algemene regel geldt dat u het best de tekst waar mogelijk kunt centraliseren Ofwel centraliseren t.o.v. de volledige breedte van de badge (indien er enkel tekst op voorkomt) ofwel tussen de rand van het logo en de rand van de badge

Een slecht voorbeeld van uitlijnen ziet u op de twee afbeeldingen hieronder. Indien u de onderstaande naambadge links uit zou lijnen, ziet het er prima uit met een lange naam en een lange functie benaming (zie links voorbeeld) maar indien u een korte naam heeft en een korte functie benaming, blijft er veel witte ruimte over en lijkt de badge uit evenwicht (zie rechts voorbeeld). 

 

Om dit te voorkomen, raden wij aan om alles te centraliseren zodat het geheel meer opgevuld wordt en alle badges meer uniform zijn: